Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI:
Unvanı: Karakter Color Matbaası Merter Yayınları Anonim Şirketi
Adresi: Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi 3. Cadde No.200 34560 Bağcılar/ İstanbul
Web Adresi: www.24saatbaski.com
E-posta : info@karaktercolor.com
Tel. No: 0212 432 30 01
Faks No: 0212 628 95 65

ALICI
Adı Soyadı : ................
Telefon: ................
Adresi : ................
E-posta: ................
IP Adresi:................

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.24saatbaski.com web sitesinden elektronik ortamda veya 0212 432 30 01 nolu telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Bu sözleşmede 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır."

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL
3.1- Malın cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dâhil satış bedeli www.24saatbaski.com internet adresinde yayınlanan hizmet tanıtım bilgilerinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.
Malın Adı: ................ Ebadında ................
Malın Adedi:................
Satış Bedeli: ................
3.2- Ödeme Şekli: ................
3.3-Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4- Fatura Adresi: ............................................................................

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet,alıcının teslimini talep etmiş olduğu ................................................ adresine teslim edilecektir.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: MAL/HİZMETIN TESLİMATI:
5.1-Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır. Tüketici teslim almadan önce malın muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. Alıcı kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğu kabul eder.
5.2-Alıcının teslim öncesi malı muayene sorumluluğu vardır. Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için; alıcı tarafından mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda gerekli teyidinin yapılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Malın alıcı tarafından teslim alınması halinde, Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Alıcı teslim edilen malın faturasını gerektiğinde ibraz etmek üzere saklamak zorundadır. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Satici, Alicinin Mal/hizmeti bedelinin kendisine tesliminden sonraki 10 (On) gun icinde mali geri alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmeti tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.24saatbaski.com. Web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:
Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu satıcı tarafından mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10- VADELİ FİYAT:
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu alıcıya mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11- FAİZ:
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.madde hükmünce sorumludur.

MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI:
Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI:
Alıcının seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14 - GENEL HÜKÜMLER
14.1-ALICI, www.24saatbaski.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
14.2-ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
14.3-SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
14.4-SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ YA eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.
14.5-ALICI’NIN kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.
14.6-ALICI’NIN, SATICI’NIN kampanyalarının, SATICI'NIN satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak; SATICI'NIN zarar vermemeyi, haksız bir menfaat sağlamamayı, tekrarlanan uygulamalar yapmamayı, internet sitesini kötüye kullanmamayı taahhüt etmektedir.
14.7-ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda ALICI, SATICI tarafından kendisine, faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI’DAN başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü bilgilendirmeyi gönderilebileceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 15- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
15.1-ALICI’NIN temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'NIN oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi faiziyle kabul eder.
15.2-Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (Yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir.

MADDE 16- YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, şikâyet ve itiraz başvuruları, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından ................................ tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilmiştir.

Hakkımızda
Sözleşmeler
Sıkça Sorulan Sorular
Kullanıcı İşlemleri